Nanodeeltjes in troebel water

Fate of nanoparticles in the aquatic environment

Nanomaterialen bestaan uit piepkleine deeltjes, tussen enkele en honderden nanometers groot. Joris Quik onderzocht wat er met deze nanodeeltjes in water gebeurt. Waar komen ze terecht? Lossen ze op of slaan ze neer in het sediment? Quik keek met proeven naar de snelheid waarmee nanodeeltjes weer uit het water verdwijnen. Sommige stoffen die water troebel maken zoals stukjes van dode planten of algen en zand, zorgen ervoor dat de nanodeeltjes gemakkelijk samenklonteren en sedimenteren op de bodem. Maar wanneer er opgelost organisch materiaal aanwezig is gaat het sedimenteren veel trager: deze humusachtige stoffen verhinderen dat de nanodeeltjes aan elkaar plakken.De troebelheid van het water zorgt dus voor toename én afname van de afvoersnelheid van nanomaterialen naar het sediment. Belangrijk gegeven voor de huidige methodes om risico’s van nanomaterialen te beoordelen.

Promotie:

Datum: maandag 23 september 2013
Tijd: 12:30
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Promotors: prof. dr. ir. D. van de Meent, prof. dr. ir. A.J. Hendriks
Titel promotie: Fate of nanoparticles in the aquatic environment